Borea alu.ýekeje diwan (Çeňňek goltugy)

Gysga düşündiriş:

“Borea” diwan toplumynyň turba görnüşi, üýtgeşik we ajaýyp görnüşli ýaýly tolkunly arkasy, örtülen we ýapgyt divan aýaklary bilen bezelen turba we ýörite görnüşli turbanyň birleşmesini kabul edýär.Önümleriň bu toplumyna maşgalalaryň we dostlaryň boş wagtlary ýa-da dynç günleri esasy ýygnaklaryny kanagatlandyryp bilýän bir oturgyçly diwan we üç oturgyçly diwan bar.Şol bir wagtyň özünde, üç oturgyçly diwan adamlara ýatmaga we dynç alýan wagt we gün şöhlesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Borea diwany S3
  Borea diwany S2

  Aýry-aýry elementler

  Borea ýekeje diwan S1
  Borea ýekeje diwan S3

  Borea ýekeje diwan S2

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC2045

  Borea alu.ýekeje diwan

  L74 x D78 x H76sm

  Gara

  Jikme-jiklikler

  UNIQUE DIZAYN
  Önümleriň bu toplumy, güýçli we owadan, şol bir wagtyň özünde dizaýn dizaýnyny baýlaşdyrmak üçin tolkun elementlerini ulanyp, umumy dizaýn manysyny doldurmak we ýokarlandyrmak üçin ajaýyp nagyşly alýumin turba goldaw aýaklary bilen bezelendir.

  Borea diwany D2
  Borea diwany D3

  GYSGAÇA oturmak we yzyna gaýtmak
  12 sm galyňlykdaky oturgyçlar we 10 sm galyňlykdaky ýassyklar, hemmesi owadan serhet çyzyklary bilen uly we rahatdyr.Bu aralykda, arkanyň arka tarapy adamlara has gowy oturgyç almaga mümkinçilik berýär.

  Borea diwany D1
  Borea diwany S3

  Günorta Amerikaly ýarag ýaraglary
  Goltuklar özboluşly çaý çeňňekleri bilen bezelendir.Ajaýyp ussatlygy bolan ýokary hilli agaç adamlara önümleriň toplumynyň ýokary derejesini görkezýär.

  Borea diwany D4

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Borea alu.ýekeje diwan (Çaý

  Haryt görnüşi

  Alýumin diwan toplumy

  Leeke divan

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Çaý

  • * 3 mm galyňlykda Günorta Amerika Çaýy

  Yassyk

  • * 12 sm ýassyklar we 10 sm ýassyklar
  • * 1200 sagat Olyfin mata
  • * Içki adaty gubka
  • * Düşek mata reňkini düzüp bolýar.

  Borea ýekeje diwan

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  Gurnama: 2 * ýekeje diwan + 1 * 3 orunlyk divan + 1 * kofe stoly1 PC / CTN PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Borea diwany S1
  Borea diwany S2

  Borea Alu.Diwanyň toplumy

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guan Guangzhouou, Hytaý Surat wagty: Aprel.2022


 • Öňki:
 • Indiki: