Casa alu.iki günlük

Gysga düşündiriş:

 

Howuzyň üsti bilen Güni siňdirýärsiňizmi ýa-da ýyldyzlaryň aşagyndaky has gowy ýarym bilen egrelen bolsaňyz, bu gün düşegi alfreskony açanyňyzda rahat bolar.CASA gündiz düşegi, açyk meýdanyňyza rahat we owadan açyk dynç alyş üpjün eder.CASA-da poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy we ýokary açyk PU deri bar.Islendik howada poslamaz, çüýremez ýa-da bölünmez.Performanceokary öndürijilikli 10 sm PU deri ýassygy matada owadan ýumşak, içerde duýulýar, çydamlylygy bilen ajaýyp.

 


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Casa alu.iki günlük S1
  Casa alu.goşa günlük S2

  Aýry-aýry elementler

  Casa alu.iki günlük S4
  Casa alu.iki günlük S7
  Casa alu.iki günlük S5
  Casa alu.iki günlük S6

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1803

  Casa alu.iki günlük

  L160 x D204 x H33cm

  Ak

  Jikme-jiklikler

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Casa alu.iki günlük D3
  Casa alu.iki günlük D1

  GÖRNÜŞLI GARŞY

  4 pozisiýa bilen sazlanyp bilinýän arka dynç, oturmaga, yza egilmäge ýa-da doly ýatmaga mümkinçilik berýär, bedeniňize laýyk ýer tapyp bilersiňiz. Maslahat berilýän ulanyş: eýwan, bag, howly, basseýn, myhmanhana, kurort üçin ajaýyp.

  Casa alu.iki günlük D4

  GARAŞYJY we SOFT GÖRNÜŞ

  Thickumşak galyň ýassykly oturgyçlar size we ýakyn garyndaşyňyza ýa-da dostuňyza rahat oturmaga, dynç almaga we açyk howada hezil etmäge mümkinçilik berer.

  Casa alu.iki günlük D2

  YGTY .ARNAMA

  CASA gündiz düşegi, açyk meýdanyňyza rahat we owadan açyk dynç alyş üpjün eder.CASA-da poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy we ýokary açyk PU deri bar.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Casa Alu.Iki günlük düşek

  Haryt görnüşi

  Alýumin

  Iki günlük düşek

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Düşek

  • * 10 sm düşek
  • * 1000 sagat açyk PU deri
  • * Içki adaty gubka
  • * PU reňkini düzüp bolýar.

  Aksesuar

  • *

  Iki günlük Casa

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2020-nji ýylda SGS synagyndan geçiň.

  Arza we pursat

  • Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  • 1 PCS / CTN 57 PCS / 40HQ
  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýa

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Casa alu.iki günlük S3
  Casa alu.goşa günlük S2
  Casa alu.iki günlük S1

  Casa Alu.Iki günlük ekran

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2019

  Ocerleşmek maslahaty


 • Öňki:
 • Indiki: