Kassina alu.ýekeje diwan (Poli-agaç)

Gysga düşündiriş:

Bu ajaýyp, döwrebap bag toplumy bilen açyk meýdanyňyzy tomus üçin taýýarlaň.2 orunlyk diwan, oturgyçlar we gönüburçly kofe stolundan ybarat toplum, size we dostlaryňyza güneşli howadan lezzet almak we eýwanyňyzda dynç almak üçin ýeterlik ýer berer.Her oturgyç goýy çal reňkdäki goýy ýassyk bilen gelýär, bu goşmaça ulanylyş amatlylygyny ýokarlandyrýar.Çarçuwalar pes tehniki alýuminiýden ýasalyp, goltuklarda poli agaç materiallar bilen tamamlanýar.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kassina diwany S2

  Aýry-aýry elementler

  Kassina ýekeje diwan S1
  Kassina ýekeje diwan S2

  Kassina ýekeje diwan S7
  Kassina ýekeje diwan S5
  Kassina ýekeje diwan S3
  Kassina ýekeje diwan S4
  Kassina ýekeje diwan S6

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC1807

  Kassina alu.ýekeje diwan

  L68 x D80 x H77sm

  Ak

  Jikme-jiklikler

  Kassina ýekeje diwan D3

  DURABLE ALUMINUM çarçuwasy
  Kassina diwanyň çarçuwalary, goşmaça howa garşylygy üçin tekiz, ýeňil alýumin we poroşok bilen örtülendir.Moumşak kebşirlemek ajaýyp çyzyklary döredýär, modernizmi saklamagy barlyşyksyz rahatlyk bilen birleşdirýär.

  Kassina ýekeje diwan D2

  I HIGH GOWY SYITYAHATÇYLYK FABRIKASY
  Kassinanyň ýassyklary, elementlere köp ýyllap täsir edensoňam, çyglylyga, tegmillere we solmaga garşy durýan açyk açyk çal matalary saýlaýar.

  Kassina ýekeje diwan D4
  Kassina ýekeje diwan D1

  ARMREST ÜÇIN SÖYGI GYZLAR
  Tebigy stili goşýan, diwana ýyly we mylaýym äheň berýän we bedeniňizi sowuk we yssy akyllardan goraýan berk poli-agaç urgusy ulanylýar.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Kassina alu.ýekeje diwan (Poli-agaç)

  Haryt görnüşi

  Alýumin diwan toplumy

  Leeke divan

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Agaç

  • * 3 mm galyňlykda açyk poli agaç

  Yassyk

  • * 12 sm ýassyklar we 10 sm ýassyklar
  • * 1200 sagat Olyfin mata
  • * Içki adaty gubka
  • * Düşek mata reňkini düzüp bolýar.

  Kassina ýekeje diwan

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  Gurnama: 2 * ýeke divan + 1 * 2 orunlyk divan + 1 * kofe stoly1 PC / CTN PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Kassina diwany S1
  Kassina diwany S2

  Kassina Alu.Diwanyň toplumy

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Iýun.2019


 • Öňki:
 • Indiki: