Keramiki gyzgyn aýna

Keramiki gyzgyn aýna

Ekranyň nusgasy

zxcxzcxzasd1

01 / BBSW008

zxcxzcxzasd2

02 / BBFS005

zxcxzcxzasd3

03 / BBSW010

zxcxzcxzasd4

04 / BBSW011

zxcxzcxzasd5

05 / BBMW004

zxcxzcxzasd6

06 / HH- BBMW004

zxcxzcxzasd7

07 / BBSW002

zxcxzcxzasd8

08 / BBSW013

zxcxzcxzasd9

09 / BBSW015

zxcxzcxzasd10

10 / TL-BBFG008

Häsiýet hakda

Keramiki temperatura aýna daşky gurşawy goraýan materialdyr,
mermeriň tebigy gurluşy bilen könelişme garşylygy bilen häsiýetlendirilýär,
ajaýyp duýgyny görkezmek, pes geçirijilik bilen häsiýetlendirilýär,
aşa gatylyk we çyzmaga garşylyk

Livingaşaýyş ýeriňizi has köp ediň
ýyly, rahat we dokumadan doly.