Dante alu.tegelek stol (keramiki aýna)

Gysga düşündiriş:

Dört orunlyk nahar toplumy bilen açyk naharlardan we şatlykly güýmenjelerden lezzet alyň.Dört oturgyç we bir stol ýaly Dante 5 bölek açyk nahar toplumy bilen açyk meýdana döwrebap stil goşuň.Arassa, takyk çyzyklar bilen naharhana toplumymyz, açyk meýdanyňyz üçin iň häzirki zaman aksesuardyr.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Roger nahar toplumy S3

  Aýry-aýry elementler

  Dante alu.tegelek stol (keramiki aýna) S1

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLT1815

  Dante alu.Tegelek stol

  Ø100 x H76 sm

  Jikme-jiklikler

  Dante alu.tegelek stol (keramiki aýna) D2

  HYZMATDAŞLYK ÜÇIN SÖ .GI

  Alýuminiý “toý köýnegi” şekilli bazasy, 6 mm keramiki gyzgyn aýna üst bilen örtülendir we berk goldaw üçin demir bazasy bilen çarçuwa berkidilýär.

  Dante alu.tegelek stol (keramiki aýna) D4

  PREMIUM keramiki aýnalaryň tablisasy TOP

  Keramiki aýna daşky gurşaw materialy, könelmegine çydamly aýratynlyklary, mermeriň tebigat gurluşyna eýe bolup, owadan we nepis duýgyny görkezýär.

  Dante alu.tegelek stol (keramiki aýna) D3
  Dante alu.tegelek stol (keramiki aýna) D1

   

   

   

   

  HALKARA ARAŞA .Y ..

  Tegelek stol, güýçli degişme duýgusyny döredýär we adamlaryň arasynda ýakynlyk duýgusyny döredýär.Maşgala bilen oturylyşyk gurmak üçin iň amatly ýoldaş.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Dante tegelek stol (keramiki aýna)

  Haryt görnüşi

  Alýumin nahar toplumy

  Tegelek stol

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurnama gurluşy

  Stoluň ýokarsy

  • * 6 mm galyňlykdaky keramiki aýna

  Stol bazasy

  • * Demir poroşok bilen örtülendir

  Dante tegelek stol

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PCS / CTN 396 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýalar-Kamila tegelek stol

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Rojer nahar toplumy S2
  Roger nahar toplumy S3

  Dante Alu.Tegelek stol

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2022


 • Öňki:
 • Indiki: