Golf alu.panelli günlük

Gysga düşündiriş:

Döwrebap Golf gününiň giň rahatlygyny gowy görersiňiz.Golf howlusy bilen howlyňyzda ýatmakdan lezzet alyň.Örtükli, dört sany kompýuter perdesi we gün şöhlesinden islendik ugurdan goraýan arka deko paneli, iki sany sazlanyp bilinýän arka bölegi we özboluşly gün düşegiňizi döredýän 25 sm ýumşak düşek.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Golf alu.gündiz S2 galam bilen
  Golf alu.gündiz S1 galam bilen

  Aýry-aýry elementler

  Golf alu.gündiz S3 galam bilen
  Golf alu.gündiz S4 galam bilen
  Golf alu.gündiz S5 galam bilen düşek
  Golf alu.gündiz S6 galam bilen

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC2001

  Golf alu.paneli bilen gündiz

  L198 x W198 x H200 sm

  Ak

   

  Jikme-jiklikler

  Golf alu.D1 galam bilen gündiz düşegi

  SOFT CURTAIN WE CUSHION

  Durmuş, golf alýumin zynjyry bilen howlyňyzda oazis döretmek üçin.Günüň şöhlesinde açyk howada, arkaňyzda ýassyklar we üstünde deko paneli oturýarsyňyz, her alýumin zolagyndan gün şöhlesini alyň, ýüzüňizi gyzdyryň.Gizlin ýeriňizi goramak üçin iki tarapynda ýumşak mata perdeleri hem bar.

  Golf alu.gündiz D6 galam bilen
  Golf alu.D7 galam bilen gündiz düşek

  MATRESLER

  Düşekler 27kg / m bilen doldurylýar3dykyzlyk gubka, gün şöhlesinden we aşa ýumşaklykda romantikadan lezzet almak üçin ýumşak gorag goşýar.100% poliester mata örtügi, aşgazana çydamly we hapa garşylyk, gyrma garşy we aňsat ideg, ýumşak, amatly we çydamlylyk.

  Golf alu.gündiz düşegi D2
  Golf alu.gündiz düşegi D5

  ASSEMBLED GURAMA

  Iberiş ýüküni köpeltmek üçin Golf alu.gündiz düşegi gurnama gurluşyny kabul edýär, bir günlük düşek bir karton gaplanýar.“Backrest” dişli el bilen sazlamagy ulanýar, sessiz plastmassa esbaplary bolan her bir dişli, rahatlyga görä erkin sazlanýar we sesi peseldip biler.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Golf alu.panelli günlük

  Haryt görnüşi

  Alýumin

  Gündiz

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • *1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner
  • * Alýumin paneli

  Düşekler

  • * 1200sagatda suw geçirmeýän poliester mata
  • * Mata reňkini düzüp bolýar.
  • * Içindäki adaty köpük.

  Perde

  • *1200 sagat suw geçirmeýän poliester mata
  • * Mata reňkini düzüp bolýar

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2021-nji ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PC / CTN 40 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Golf alu.gündiz S7 galam bilen düşek
  Golf alu.gündiz S1 galam bilen
  Golf alu.gündiz S2 galam bilen

  Panel ekrany bilen golf güni

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou, Hytaý Fotosurat wagty: 20-nji ýanwar


 • Öňki:
 • Indiki: