Golf alu.iki günlük

Gysga düşündiriş:

Amatly gün şöhlesi, gündelik durmuşyňyz üçin hakykatdanam peýdaly we işleýän açyk howada näçe wagt sarp etmegiňizi üpjün eder.Şeýle häzirki zaman dizaýny ýaşaýyş ýa-da şypahana ulanmak üçin ajaýyp.Maslahat berilýän ulanyş: eýwan, bag, howly, basseýn, myhmanhana, kurort üçin ajaýyp.

 


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Golf iki günlük S1

  Aýry-aýry elementler

  Golf iki günlük S2
  Golf iki günlük S5
  Golf iki günlük S4
  Golf iki günlük S3
  Golf iki günlük S6
  Golf iki günlük S5

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1715

  Golf alu.iki günlük

  L190 x D.160x H30cm

  Ak

  Jikme-jiklikler

  Golf iki günlük D2

  Gaty gurluşyk

  Qualityokary hilli alýumin gurluşygy, berk we çydamly, eýwanyňyz üçin täze görnüş we duýgy döredýär.

  Golf iki günlük D6

  GARAŞYJY we SOFT GÖRNÜŞ

  Thickumşak galyň ýassykly oturgyçlar size we ýakyn garyndaşyňyza ýa-da dostuňyza rahat oturmaga, dynç almaga we açyk howada hezil etmäge mümkinçilik berer.

  Golf iki günlük D5
  Golf iki günlük D4
  Golf iki günlük D3

  YGTY .ARNAMA

  Günüň düşeginiň iki gapdalynda 2 sany ownuk gara tigir bilen deňeşdiriň, otagy özüňizi gysmazdan aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýär.Islendik ýerde goýsaňam, barlyk ýaly sungat eserine meňzeýär.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Golf goşa günlük

  Haryt görnüşi

  Alýumin

  Iki günlük düşek

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Düşek

  • * 10 sm düşek
  • * 1200 sagat Olyfin mata
  • * Içki adaty gubka
  • * Mata reňkini düzüp bolýar.

  Aksesuar

  • * Iki sany plastik tigir

  Golf goşa günlük

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2020-nji ýylda SGS synagyndan geçiň.

  Arza we pursat

  • Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  • 1 PCS / CTN 60 PCS / 40HQ
  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Golf iki günlük S1
  Golf iki günlük S7

  Golf goşa günlük displeý

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2019


 • Öňki:
 • Indiki: