Buz alu.perde bilen gündiz

Gysga düşündiriş:

Howluda rahat we rahat gün düşegini goşmak, güne ýanmak ýa-da kölegede günortan uklamak üçin iň amatly saýlawdyr.Iki tarapa şemalda öwüsýän perdeler poliester matalardan ýasalýar, her burç postuna daňylýan bezeg perdelerinden ýa-da umumy gizlinlik we gün gözegçiligi üçin birleşýän her tarapy üçin iki bölekli perdelerden saýlaň.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  TLS1502 Buz alu.gündiz S2 perdesi bilen

  Aýry-aýry elementler

  Buz alu.gündiz S1 perdesi bilen
  Buz alu.gündiz S2 perdesi bilen
  Buz alu.gündiz S3 perdesi
  Buz alu.gündiz S5 perdesi bilen
  Buz alu.gündiz S4 perdesi bilen

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1502

  Buz alu.perde bilen gündiz

  L200 x D180 x H200 sm

  Maple

   

  Jikme-jiklikler

  Buz alu.gündiz D1 perdesi

  SOFT FABRIK KURTLAR

  Durmuş ýaşamak üçin, açyk howada ýagyş alýumininiň howlusynda oazis döretmekdir.Günüň şöhlesinde açyk meýdanda, arkaňyzda ýassyklar we üstünde örtükli oturýarsyňyz.Şeýle hem, çeýe güne gözegçilik etmek üçin hemme taraplaýyn kölegeli we yzyna çekip bolýan perdeler bar.

  D3 perdesi bilen ýagyş

  MATRESLER

  Düşekler 27kg / m bilen doldurylýar3dykyzlyk gubka, gün şöhlesinden we aşa ýumşaklykda romantikadan lezzet almak üçin ýumşak gorag goşýar.100% PU deri örtügi, aşgazana çydamly we hapa garşylyk, gyrma garşy we aňsat ideg, ýumşak, amatly we çydamlylyk.

  Dayagyş D1 perdesi bilen düşdi

  ASSEMBLED GURAMA

  Iberilişiň ýüklenişini artdyrmak maksady bilen, Rainagyş güneşli gurnama gurluşyny kabul edýär, bir günlük düşek bir karton gaplanýar.Bu açyk toplum, dowamlylygy üçin döredilen, ýokary hilli materiallar bilen ulanylýar we kitap ýa-da ýakyn adamyňyz bilen egrelip, tomusyň uzak gününi hezil etmek üçin iň amatly ýer hökmünde işleýär.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Buzly alu.perde bilen gündiz

  Haryt görnüşi

  Alýumin

  Gündiz

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner

  Düşekler

  • * 1000 sagat açyk PU deri
  • * Içki adaty gubka
  • * PU deri reňkini düzüp bolýar

  Perde

  • * 1200 sagat açyk mata
  • * Matareňk düzülip bilner

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2017-nji ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PC / CTN 41 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  TLS1502 Buz alu.gündiz S2 perdesi bilen
  TLS1502 Buz alu.gündiz S1 perdesi bilen

  Ocerleşmek maslahaty


 • Öňki:
 • Indiki: