Iň oňat rattan ýekeje diwan

Gysga düşündiriş:

Maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen bilelikde “Ideal PE” örülen divan bilen açyk pursatlary gowy görüň.Bu diwan toplumy bir divandan, 2 orunlyk divandan we kofe stolundan ybarat.Adamlar açyk meýdanlaryny zerurlyklaryna görä çeýe üpjün edip bilerler.Bu “Ideal” diwan toplumy moda we açyk dizaýn stili bilen, durmuşyň arassa atmosferasyny görkezýär we adamlar üçin açyk meýdanyň tagamyny ýokarlandyrýar.Adamlar üçin açyk meýdany bezemek üçin gowy wariant.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Iň oňat rattan ýekeje diwan S3
  Iň oňat rattan diwan S1

  Aýry-aýry elementler

  Iň oňat rattan ýekeje diwan S1
  Iň oňat rattan ýekeje diwan S2

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC1754

  Iň oňat rattan ýekeje diwan

  L72 x D86 x H83 sm

   

   

   

  Jikme-jiklikler

  Iň oňat rattan ýekeje diwan D3

  Durnukly çarçuwa
  Önüm poroşok bilen örtülen, ýeňil we berk we ýokary temperatura, suw we çyglylyk ýaly açyk howa şertlerine garşy uly garşylygy bilen alýumin çarçuwadan ýasalýar.

  Iň oňat rattan ýekeje diwan D2

  ÇYKAN Aýaklar bilen bezemek
  Ideal diwan toplumy oturgyjyň amatlylygyny göz öňünde tutmak bilen birlikde daşky görnüşiň gözelligini hem yzarlaýar.Umumy dizaýny baýlaşdyrmak üçin goldaw aýaklarynyň ýalpyldawuk aşaky bölegi bilen bezelendir.

  Iň oňat rattan ýekeje diwan D1

  GARŞY GÖRNÜŞLER
  Iň amatlylygy gazanmak üçin “Ideal” diwan, oturgyç ýassygy we arka ýassyk bilen bezelip, adamlara oturgyçda iň amatly duruşda oturmaga mümkinçilik berýär.

  Iň oňat rattan 2 orunlyk diwan D1

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Ideal Rattan ýeke divan

  Haryt görnüşi

  Rattan diwan toplumy

  Leeke divan

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Rattan

  • * Weatherhli howa PE rattan (8 x 1,3 mm)
  • * Reňk: Garyşyk reňk

  Yassyk

  • * 10 sm oturgyç we arka ýassyk
  • *Tagtanyň çyzgysy bilen ýassyk
  • * 1200 sagat Poliester mata
  • * Içki adaty gubka
  • * Düşek mata reňkini düzüp bolýar

  Iň oňat divan

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2018-nji ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  Gurnama: 2 sany ýekeje diwan + 1 * söýgüli divan + 1 * kofe stoly

  2 PCS / CTN 96 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýa-Kebelek

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Iň oňat rattan diwan S1
  Iň oňat rattan burç diwany S1

  Ideal Rattan ýeke divan displeýi

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2017


 • Öňki:
 • Indiki: