Iwi dokma otagy

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp gün otagyny eýwanyňyzda ýa-da howuzuňyzyň ajaýyp ýeri boljak ajaýyp gapdal stol bilen jübütläň.Uzak wagtlap peýdalanmagy üpjün etmek we rahatlygy iň oňat duýmak üçin döredilen, howuzuňyzyň kenarynda aladasyz dynç alyş wagtyny üpjün edip, dem alýan dokma bilen ýumşak alýumin çarçuwasy bilen gurlan.“Space Lounge” toplumy hökman ajaýyp boljak ýumşak, ajaýyp we ajaýyp stili döretmek üçin birmeňzeş reňk äheňleri bilen bolmaly.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ivy dokma otagy S1

  Aýry-aýry elementler

  Ivy dokma otagy S2
  Ivy dokma otagy S3

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1708

  Iwi dokma otagy

  L207 x D58 x H34

   
         

  Jikme-jiklikler

  I3 dokma otagy D3

  DURABLE & RUST-MUGT ÇARÇY

  Uzak wagtlap çydamlylygy we poslama garşylygy üpjün edýän we tomus günlerinde ýalta dynç almak üçin elastik goldaw berýän mata dokma matasy bilen poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy bilen doly ýasaldy.

  Ivy dokma otagy D2

  DÜZGÜN POSITIONALAR & LAY FLAT
  Bäş sany oturgyç pozisiýasyny (doly tekiz goşmak bilen) aýratynlygy, islän ýeriňizdäki arka tarapy aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz, ýa-da maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen gün şöhlesinden lezzet almak we açyk ýaşaýyş üçin goşmaça dynç alyş we rahatlyk goşmak üçin düşek ýaly tekiz goýup bilersiňiz.

  Ivy dokma otagy D1

  Saklamak üçin saklanýar
  Spaceeri tygşytlamak üçin saklamak üçin saklanyp bilinýän “Iwi” otagy.Plastiki gapaklar, poluň arasyndaky çyzyklardan goramak we öňüni almak üçin otag bilen üpjün edilýär.Hiç hili ýygnak gerek däl.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Iwi dokma otagy

  Haryt görnüşi

  Dokma otagy

  Dokma otagy

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurlan gurluş

  Dokma

  • * Qualityokary hilli dokma (1 * 1 dokamak)
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar

   

  •  

  Iwi dokma otagy

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2019-njy ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  • Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  • 19 PCS / STK 304 PCS / 40HQ
  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Ivy dokma otagy S1

  “Ivy Tekstil Lounge” displeýi

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Maý 2017

  Ocerleşmek maslahaty


 • Öňki:
 • Indiki: