Asmasmin alu.gönüburçly stol (keramika aýnasy)

Gysga düşündiriş:

Klassiki mebelleriň nepisliginden emele gelen we häzirki zaman alýumin garyndysynyň dokumasy bilen birleşdirilen aýaklaryň ýasalmagy, önümleriň ähli toplumyny asylly, owadan we hiç wagt könelmeýär.Açyk poroşok örtükli alýumin çarçuwasy önümleri posdan we poslama garşy saklaýar, açyk gurşawyň ähli görnüşleri üçin amatly we çydamly edýär.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Asmasmin nahar oturgyjy 主 图 4

  Aýry-aýry elementler

  Asmasmin alu.gönüburçly tablisa S1
  Asmasmin alu.gönüburçly tablisa S2

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLT2005

  Asmasmin alu.gönüburçly stol (keramiki aýna)

  L160 x W90 x H76 sm

   

   

   

   

   

  Jikme-jiklikler

  Asmasmin alu.gönüburçly tablisa D2

  ELEGANT KON KANUNLARY BILEN DURABLE ALUMINUM ÇARAMASY

  Alýumin çarçuwasynyň reňki, ony goraýan we has berk saklaýan açyk tozan örtüginiň dürli reňkleri arkaly düzülip bilner. Konus aýaklary gurluşy ýeňil we owadan edýär.

  Asmasmin alu.inedördül tablisa D3

  PREMIUM keramika TEMPERED GLASLAR Jetweli

  Keramika gyzgyn aýna daşky gurşaw materialy, könelişme häsiýetleri, mermeriň tebigat gurluşyna eýe bolup, owadan we nepis duýgy döredýär.

   

   

   

  Asmasmin alu.inedördül tablisa D1
  Asmasmin alu.gönüburçly tablisa D3
  Asmasmin alu.gönüburçly tablisa D1

  HALKARA ARAŞA .Y ..

  Gönüburçly tablisa güýçli degişme duýgusyny döredýär we adamlaryň arasynda ýakynlyk duýgusyny döredýär.Maşgala bilen oturylyşyk geçirmek üçin iň amatly ýoldaş. Saýlamak üçin stoluň iki ölçegi: Müşderiler öz baglary ýa-da howlulary üçin amatly ölçegi saýlap bilerler.

  Asmasmin alu.gönüburçly tablisa D4

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Asmasmin alu.gönüburçly stol (keramika aýnasy)

  Haryt görnüşi

  Alýumin nahar toplumy

  Asmasmin gönüburçly stol

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurnama gurluşy

  Stoluň ýokarsy

  • * 6 mm galyňlykdaky keramika gyzgyn aýna
  • * Aýna reňkini sazlap bolýar

  Stol aýaklary

  • * Alýumin

  Asmasmin gönüburçly stol

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PCS / CTN 350 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýalar-Kamila tegelek stol

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Asmasmin nahar oturgyjy 主 图 4
  Maris arkan nahary S1
  Maris arkan nahary S2

  Asmasmin Alu.Gönüburçly stoluň ekrany

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2022


 • Öňki:
 • Indiki: