Tekstil goşa zal

Gysga düşündiriş:

Güneşli günortanlygyňyzy ýumşak bag otagynda iň oňat tejribe ediň.Güýçli, ýöne çeýe sintetikasy bilen poroşok bilen örtülen, poslamaýan alýumin bilen gurlan bu otagda uzak ömür we rahatlyk bar.Düzülip bilinýän arka oturylyşy 4 dürli pozisiýada goýmaga mümkinçilik berýär we bu islegleriňize laýyk gelýär.Öçmeýän, UV we howa çydamly materiallar otagyň hemişe ajaýyp görünmegini üpjün edýär, häzirki zaman bezegi bilen ajaýyp gabat gelýär.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  S2 ýeňil dokma goşa zal S2

  Aýry-aýry elementler

  S1 ýeňil dokma goşa zal S1
  Dokma goşa salon S6
  Dokma dokma goşa salon S5
  S4 ýeňil dokma goşa zal S4

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1806

  Tekstil goşa zal

  L200 x D137 x H35

   
         

  Jikme-jiklikler

  Lighteňil dokma goşa zal D1

  Bäş-pozisiýa düzedip bolýan yzyna gaýdyp gelmek
  Bäş sany oturgyç bar, islän ýeriňizdäki arka tarapy aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz, ýa-da gün şöhlesinden lezzet almak we daşarda ýaşamagyňyz üçin goşmaça rahatlyk we rahatlyk goşmak üçin düşek ýaly tekiz goýup bilersiňiz.

  D3 ýeňil dokma goşa zal D3

  GÖRNÜŞ WE GÖRNÜŞ
  Taýwanyň ýumşak dokma toruny ulanyp, ýyly çal reňk bilen gabat gelýär.Tomusky dynç alyşdan lezzet almak we dynç almak üçin amatly we rahat açyk mebel.

  D2 ýeňil dokma goşa zal D2

  RUST-PROOF Durnukly çarçuwa

  “Yşyklandyryş” goşa otagy açyk mebelleriň ajaýyp we berk bölegi.Galyňlaşdyrylan çarçuwaly we bişirilen poroşok örtük bilen owadan, tekiz ýüzüne we gaty berk bedenine eýe.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Tekstil goşa zal

  Haryt görnüşi

  Dokma otagy

  Dokma goşa zal

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Dokma

  • * Qualityokary hilli dokma (1 * 1 dokamak)
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar

   

  •  

  Tekstil goşa zal

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2019-njy ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  • Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  • 2 PCS / CTN 104 PCS / 40HQ
  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  S2 ýeňil dokma goşa zal S2
  S3 ýeňil dokma goşa zal S3

  Lighteňil dokma goşa zal

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Maý.2019

  Ocerleşmek maslahaty


 • Öňki:
 • Indiki: