Dokma otagy

Gysga düşündiriş:

Günüň aşagynda aňsatlaşdyryň.Ultra-minimalist ýagtylyk kolleksiýamyz, näzik dizaýn çydamly gurluşyklara laýyk gelýär.“Light Sun Lounge” üçin, gollarymyzy tozan bilen örtülen alýumin çarçuwalaryny Taýwanly Teslin mesh bilen tötänleýin, howa üçin amatly tamamlamak üçin birleşdirdik.Elementshli elementler häzirki zaman sazlaşygynda bilelikde işleýär we käbir şöhleleri siňdirmek üçin aňsat amatly ýer döredýär.Netijede, eýwanyňyza myhmanhana otaglaryny getirýän doly sazlanyp bilinýän çakylykly heýkeltaraşlyk.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  S5 ýeňil dokma otagy S5

  Aýry-aýry elementler

  S1 ýeňil dokma otagy S1
  S2 ýeňil dokma otagy S2
  S3 ýeňil dokma otagy S3
  S4 ýeňil dokma otagy S4

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1809

  Dokma otagy

  L200 x D73 x H35

   
         

  Jikme-jiklikler

  D1 ýeňil dokma otagy D1

  Gaty gurluşyk
  “Light Lounge” islendik açyk kolleksiýa ajaýyp goşant goşýar.Çarçuwalar goşmaça howa garşylygy üçin tekiz, ýeňil alýumin we poroşok bilen örtülendir.

  D2 ýeňil dokma otagy D2

  GEÇIRMEK
  “Light Sunlounge” arka tarapy, dişli plastmassa esbaplary bolan her bir dişli el bilen sazlamagy ulanýar, beýiklige rahatlyga görä erkin sazlaýar we sesi peseldip biler.

  D3 ýeňil dokma otagy D3

  SOFT GÖRNÜŞ
  Poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy, çeňňek ýaly beshik bolup, ýalpyldawuk guradýan, şeýle hem egilmez ýa-da uzalmaz ýaly güýçli, goldaýan dokma tor bilen gysylýar.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Dokma otagy

  Haryt görnüşi

  Dokma otagy

  Dokma otagy

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Dokma

  • * Qualityokary hilli dokma (1 * 1 dokamak)
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar

   

  •  

  Dokma otagy

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2019-njy ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  • Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  • 2 PCS / CTN 188 PCS / 40HQ
  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  S5 ýeňil dokma otagy S5

  Lighteňil dokma zaly

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Maý.2019


 • Öňki:
 • Indiki: