Rainagyş alu.iki günlük

Gysga düşündiriş:

Iki günlük kolleksiýamyz, açyk meýdanyňyzy berk binýat bilen berkitip biler, bu hem öýüňize deňsiz-taýsyz rahatlyk getirer.Dayagyş gündiz kolleksiýasynda amaly poliester matasy, 10 sm dykyz köpükli örtük we 45 sm amatly arka tarapy, aşagy edil inedördül çarçuwa ýaly.Şol bir wagtyň özünde ýassyklar bilen örtülen islendik howluda ýa-da eýwan meýdançasynda öýli, ýöne çylşyrymly stili getirýär, hersiniň sazlanyp bilinýän arkasy bar, bu bolsa dynç almaga we gün-günden güneşlemäge mümkinçilik berýär.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Rainagyş alu.goşa günlük S2

  Aýry-aýry elementler

  Rainagyş alu.iki günlük S3
  Rainagyş alu.iki günlük S6
  Rainagyş alu.iki günlük S5
  Rainagyş alu.iki günlük S4

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1714

  Rainagyş alu.iki günlük

  L160 x D200x H33cm

  Ak

  Jikme-jiklikler

  Rainagyş alu.iki günlük D1

  GÖRNÜŞLI GARŞY

  4 pozisiýa bilen sazlanyp bilinýän arka dynç, oturmaga, yza egilmäge ýa-da doly ýatmaga mümkinçilik berýär, bedeniňize laýyk ýer tapyp bilersiňiz. Maslahat berilýän ulanyş: eýwan, bag, howly, basseýn, myhmanhana, kurort üçin ajaýyp.

  Rainagyş alu.iki günlük D3

   

   

   

   

  GARAŞYJY we SOFT GÖRNÜŞ

  Thickumşak galyň ýassykly oturgyçlar size we ýakyn garyndaşyňyza ýa-da dostuňyza rahat oturmaga, dynç almaga we açyk howada hezil etmäge mümkinçilik berer.

  Rainagyş alu.iki günlük D2

  YGTY .ARNAMA

  Günüň düşeginiň iki gapdalynda 2 sany ownuk gara tigir bilen deňeşdiriň, otagy özüňizi gysmazdan aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýär.Islendik ýerde goýsaňam, barlyk ýaly sungat eserine meňzeýär.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Alu.Iki günlük düşek

  Haryt görnüşi

  Alýumin

  Iki günlük düşek

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.

  Düşek

  • * 10 sm düşek
  • * 1200 sagat Olyfin mata
  • * Içki adaty gubka
  • * Mata reňkini düzüp bolýar.

  Aksesuar

  • *

  Iki günlük ýagyş

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2020-nji ýylda SGS synagyndan geçiň.

  Arza we pursat

  • Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  • 1 PCS / CTN 49 PCS / 40HQ
  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýa

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Rainagyş alu.iki günlük S1
  Rainagyş alu.goşa günlük S2

  Alu.Iki günlük ekran

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2019


 • Öňki:
 • Indiki: