Ronda dokma nahary

Gysga düşündiriş:

Verandanyňyza ýa-da bagyňyza ajaýyp täsir galdyrýan “Ronda” nahar kolleksiýasy bilen rahat we stilde nahar iýip otyrkaňyz hezil wagtyňyzy alyň.4/6 dem alýan dokma mata oturgyçlaryndan we poroşok bilen örtülen alýumin çarçuwasy bilen örtülen stoluň dizaýny.Açyk giňişligiňize ajaýyp gyra getirýän ajaýyp döwrebap nahar toplumy bilen tükeniksiz tomus oturylyşyklaryndan we ýakymly ýygnaklardan lezzet alyň.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ronda dokma nahar oturgyjy S3
  Ronda dokma nahar oturgyjy S1

  Aýry-aýry elementler

  Kotka dokma nahary S4
  Kotka dokma nahar oturgyjy S6
  Kotka dokma nahar oturgyjy S5
  Kotka dokma nahary S7
  Kotka dokma nahar oturgyjy S1
  Kotka dokma nahar oturgyjy S3
  Kotka dokma nahar oturgyjy S2

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC1803

  Ronda dokma nahar oturgyjy

  L57 x D63 x H90 sm

  Jikme-jiklikler

  Ronda dokma nahar oturgyjy D1
  Ronda dokma nahar oturgyjy D4

  STYLISH & CONTEMPORARY DIZAYN
  Açyk daşky mata dokma matasy we tekiz alýumin çarçuwalary bilen tamamlanan bu toplum diňe bir ajaýyp we minimalistik görnüşi hödürlemän, oturgyjyň ömrüni hasam uzaltmak üçin pos-howa gurluşyny üpjün edýär.

  Ronda dokma nahar oturgyjy D2

  GÖRNÜŞ WE Howa
  Özboluşly we amatly goltuk bezegi bilen açyk dem alýan dokma materiallaryndan gurlan oturgyçlar.Belent arka tarapy, yssy günde bedeniň ýylylygyny we howasyny dem alýan dokma şemalydyr.

  Ronda dokma nahar oturgyjy D3

   

   

   

   

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ
  Weeňil oturgyçlar ýerleşdirmek üçin amatly we ammarda we daşarda geçirmek aňsat.Tötänleýin ýygnanyşyklardan has lezzet alýandygyňyzy anyklaýan naharhanaňyza goşmaça amatlylyk we amatlylyk üçin.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Ronda dokma nahar oturgyjy

  Haryt görnüşi

  Dokma nahar toplumy

  Nahar oturgyjy

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurlan gurluş

  Tekstil

  • * Taýwan dokma (2 * 2 dokamak)
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar

  Armrest

  • * 3 mm alýumin zolagy
  • * Posdan goramak üçin poroşok örtük

  Ronda dokma oturgyjy

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2018-nji ýylda SGS synagyndan geçiň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  33 PCS / STK 1716 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Ronda dokma nahar oturgyjy S4
  Ronda dokma nahar oturgyjy S2
  Ronda dokma nahar oturgyjy S1

  “Ronda Tekstil” nahar oturgyjynyň ekrany

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2018


 • Öňki:
 • Indiki: