“Santo” awtoulag giňeldiş stoly (keramiki aýna)

Gysga düşündiriş:

 

Bu nahar stoly, mehaniki ýönekeý hereket bilen, estetiki we çyzykly berklik bilen bu deňagramlylygy sintez edýär, bu ýerde ýapyk we giňeldilen görnüşlerde stoluň paýyny saklaýar.Önümiň gadyryny baýlaşdyrýan materiallaryň utgaşmasy;profil görnüşiniň ýeňilligini we nepisligini belläp, alýumin çarçuwasy bilen keramiki temperatura aýnanyň ýokarsy.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Luis nahar oturgyjy S2
  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) S5

  Aýry-aýry elementler

  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) S1
  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) S4
  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) S2
  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) S3

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLT1807

  “Santo” awtoulag giňeldiş stoly (keramiki aýna)

  L160 (210) x W100 x H76

   

  Jikme-jiklikler

  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) D4

  KERAMIK TOP LUXE BIRINJI goşýar
  “Santo” stolunda keramiki aýna diňe bir ýokary derejeli we ajaýyp däl, eýsem ulanmak üçin amalydyr.Livingaşaýyş meýdanyňyzy has ýyly, amatly we teksturaly etmek üçin pes geçirijilik, aşa gatylyk, çyzmaga çydamly aýratynlyklar.

  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) D3

  GYSGAÇA giňişlik üçin giňeldilen tablisa topy
  Gizlin syrlar stoluň ortasynda, has köp myhman gelende, goşmaça ýapraklary ulanyp, ähli zerurlyklary kanagatlandyrýar we açyk açyk naharlara ýer berýär - uly ýa-da kiçi.

  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) D2
  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) D1

  ÇYKAN we DURMUŞ

  Bu nahar stoly, mehaniki ýönekeý hereket bilen, estetiki we çyzykly berklik bilen bu deňagramlylygy sintez edýär, bu ýerde ýapyk we giňeldilen görnüşlerde stoluň paýyny saklaýar.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  “Santo” awto giňeltme tablisasy

  Haryt görnüşi

  Alýumin nahar toplumy

  Giňeldiş tablisasy

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Aýyrmagyň gurluşy

  Stoluň ýokarsy

  • * 6 mm galyňlykda keramiki gyzgyn aýna

  Stol belgisi

  • * Giňeldiş ölçegi: L210 x W100 x H76 sm
  • * Adaty ululygy: L160 x W100 x H76 sm
  • * Stol garniturasy: Poslamaýan polat
  • * Awtomatiki usulda uzalmak

  Santo giňeltme tablisasy

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PC / CTN 293 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Görkeziş gur

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýalar-Gawana tablisasy

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Santo giňeltmek stoly (keramiki aýna) S5
  Luis nahar oturgyjy S2
  Luis nahar oturgyjy S1

  “Santo” awto giňeldiş stoly (keramiki aýna) ekrany

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Iýun.2019


 • Öňki:
 • Indiki: