Sky alu.tegelek stol (Alýuminiý ýokarky)

Gysga düşündiriş:

Bu döwrebap dizaýn nahar toplumy bilen açyk naharlardan we şatlykly güýmenjelerden lezzet alyň.Dört oturgyç we bir stol ýaly Luna 4 bölek açyk nahar toplumy bilen açyk meýdana döwrebap stil goşuň.Arassa, takyk çyzyklar bilen naharhana toplumymyz, açyk meýdanyňyz üçin iň häzirki zaman aksesuardyr.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  TLC1925 Luna nahar oturgyjy S1

  Aýry-aýry elementler

  Sky alu.tegelek stol S1
  Sky alu.tegelek stol S2

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLT1712

  Sky alu.Tegelek stol

  Ø125 x H75 sm

  Jikme-jiklikler

  Sky alu.tegelek stol D4

  Durmuşyňyza gatnaşyň

  Özüňiz bilen ýoldaş bolmak, asuda pikirlenmek, dynç almak we dynç almak üçin çydamly we ýönekeý alýumin nahar tegelek stoluny saýlaň.

  Sky alu.tegelek stol D1

  100% ALUMINUM JEMLE TOJI TOP

  “Sky” tegelek nahar stoly kebşirlemek üçin takyk kebşirleýiş maşynyny ulanýar, soňra bolsa seresaplylyk bilen ýuwulýar we ýönekeý stoluň üstüni has tekiz we ygtybarly edýär.

  Sky alu.tegelek stol D3
  Sky alu.tegelek stol D2

   

   

   

  DURMUŞ, DÜZGÜN EDILMELI

  Düz we arassa we açyk reňkli çyzyk romantiki gyzyklanma döredýär.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Asman tegelek stol (Alýuminiý ýokarky)

  Haryt görnüşi

  Alýumin nahar toplumy

  Tegelek stol

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurnama gurluşy

  Stoluň ýokarsy

  • * 5 mm galyňlykdaky alýumin plastinka

   

  •  

  Asman tegelek stol

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PCS / CTN 350 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýa-Poroşok örtük reňki

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  TLC1925 Luna nahar oturgyjy S1
  Luna alu.naharhana S6

  Sky Alu.Tegelek stol

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2018


 • Öňki:
 • Indiki: