Gar ak alu.perde bilen gündiz

Gysga düşündiriş:

SNOW AK sizi ajaýyp rahatlyk we gün şöhlesinden goraýan ajaýyp açyk gündiz düşekde alyp gidýär.Iki metr uzynlygyndaky iki otagdan we “Sunroof Modern” -den başga-da, berk alýumin çarçuwasy suwa we posa çydamly we UV we suwa çydamly ýokarky perde we 10 sm ýumşak oturgyç ýassygy bilen ajaýyp birleşýär.Sleepatmak, iýmek, dostlaryňyz bilen söhbet etmek ýa-da kölegeli üçeginiň aşagynda dynç almak üçin dynç alyş hökmünde hyzmat etmek.

 


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gar ak alu.günlük S3
  Gar ak alu.günlük S2

  Aýry-aýry elementler

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLS1807

  Gar ak alu.perde bilen gündiz

  L198 x D205 x H200 sm

  Ak

  Jikme-jiklikler

  Gar ak alu.günlük D4

  SOFT TEXTILE KURTLARY

  Durmuş ýaşamak üçin, açyk howada gar ak alýumin bilen howlyňyzda oazis döredýär.Günüň şöhlesinde açyk meýdanda, arkaňyzda ýassyklar we üstünde örtükli oturýarsyňyz.Şeýle hem, çeýe güne gözegçilik etmek üçin hemme taraplaýyn kölegeli we yzyna çekip bolýan perdeler bar.

  Gar ak alu.günlük D1

  MATRESLER

  Düşekler 27kg / m bilen doldurylýar3dykyzlyk gubka, gün şöhlesinden we aşa ýumşaklykda romantikadan lezzet almak üçin ýumşak gorag goşýar.100% dokma örtügi, aşgazana çydamly we hapa garşylyk, gyrma garşy we aňsat ideg, ýumşak, amatly we çydamlylyk.

  Gar ak alu.gündiz D3

  ASSEMBLED GURAMA

  Iberilişiň ýüklenişini artdyrmak üçin Gar ak günlük gurnama gurluşyny kabul edýär, bir günlük düşek bir karton gaplanýar.Bu açyk toplum, dowamlylygy üçin döredilen, ýokary hilli materiallar bilen ulanylýar we kitap ýa-da ýakyn adamyňyz bilen egrelip, tomusyň uzak gününi hezil etmek üçin iň amatly ýer hökmünde işleýär.

  Gar ak alu.günlük D2

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Gar ak alu.perde bilen gündiz

  Haryt görnüşi

  Alýumin

  Gündiz

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner

  Düşekler

  • * 1000 sagat açyk dokma
  • * Içki adaty gubka
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar

  Perde

  • * 1200 sagat açyk dokma
  • * Dokmareňk düzülip bilner

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2017-nji ýylda SGS synagyndan geçiň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  1 PC / CTN 34 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Gar ak alu.günlük S2
  Gar ak alu.gündiz S1

 • Öňki:
 • Indiki: