Gar ak reňkli taýajyk

Gysga düşündiriş:

Verandanyňyzdan ýa-da howlyňyzyň boş wagtlaryndan berk we çydamly “Ak ak” açyk dokma zolagynyň tabagy bilen lezzet alyň.Collectionygyndy, goşmaça berklik we dyrmaşmak üçin ak poroşok bilen örtülen ýeňil alýumin çarçuwadan gurlupdyr.Bu özüne çekiji we ýokary hilli mebel bölegi, tomus aýlaryny dynç almak we durmuş gurmak üçin ajaýyp we içmek üçin ajaýyp.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kassina kwadrat bar S1

  Aýry-aýry elementler

  Gar ak dokma çyzgysy S1

  Gar ak dokma çyzgysy S2
  Gar ak dokma çyzgysy S3

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC1644

  Gar ak dokma zolagy

  L55 x D64 x H112 sm

  Maple

  Jikme-jiklikler

  Gar ak dokma çyzgysy D3

  Simönekeý we çydamly
  Arassa minimalist profil we Gar ak bar oturgyjynyň pes stili bolan ýokary hilli alýumin çarçuwasy ony has çydamly we islendik şertlere laýyklaşdyrýar.

  Gar ak dokma çyzgysy D1

  DIZAYNY IN IÇINDE GURAMAK
  Taýwan dokma önümleri çalt guratýan köpük içki, howa çydamly matalar bilen birleşip, diwany köp ýyllap täze we çydamly görünýär.dostlaryňyz bilen tomus dynç alyş wagtlaryndan we açyk güneşden lezzet almak.

  Gar ak dokma çyzgysy D2

  GÖRNÜŞ-TERJIME EDIP BOLMAK
  Gar ak aýakly oturgyçlar we aýratyn aýakly oturgyçlar, tygşytly saklamaga mümkinçilik berýär we aýak dynçlygynyň ýykylmagy gurluşy ýük mukdaryny artdyrýar.

  Gar ak dokma çyzgysy D4

  GÖRNÜŞ GURAMASY

  Saklanylýan ýeriň giňelmegi üçin “Gar ak bar” tabagy restoranlara we banketlere laýyk gelýän gurluşy kabul edýär.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Gar ak dokma zolagy

  Haryt görnüşi

  Alýumin zolagy

  Bar oturgyç

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük。
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurlan gurluş

  Dokma

  • * Qualityokary hilli Taýwanlylar (1 * 1 dokamak)
  • * Içki çalt gury köpük bilen tikilen arka pad
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar.

  Gar ak bar

  Aýratynlyk

  2-3 ýyl kepillik teklip ediň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  10 PCS / STK 720 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Reňk maslahat berilýär

  Maslahat berilýän kombinasiýalar

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Kassina kwadrat çyzgy S2
  Kassina kwadrat bar S1

  Gar ak dokma zolagynyň tabul ekrany

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2018

  Ocerleşmek maslahaty


 • Öňki:
 • Indiki: