Kosmos dokma nahar oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Tomus güneşini siňdirýärsiňizmi ýa-da dostlaryňyzy gyzyklandyrýarsyňyz, “Space” nahar kolleksiýasy eýwanyňyzy doldurýar.Ajaýyp we minimalistik görnüş döretmek üçin aýna stol bilen dem alýan dokma matasy bilen poslama garşy poroşok örtükli alýumin çarçuwasy bilen ýasaldy.Howa garşy durmak üçin döredilen aňsat arassa matalarda bezelendir.“Space” nahar toplumy bilen boş wagtlarda lezzet almak ýa-da bagtly bolmak üçin taýýarlyk görüň we islendik açyk meýdanda ýygnanmak üçin ajaýyp täsir.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kosmos nahar toplumy S2

  Aýry-aýry elementler

  Kosmos nahar oturgyjy S1
  Kosmos nahar oturgyjy S3
  Kosmos nahar oturgyjy S2
  Kosmos nahar oturgyjy S4

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC1773

  Kosmos dokma nahar oturgyjy

  L57 x D63 x H91 sm

  Jikme-jiklikler

  Kosmos nahar oturgyjy D1
  Kosmos nahar oturgyjy D3

  ÇYKYRYLMAK WE DÜŞMEK
  Ak reňkli alýumin nahar oturgyjy, dem alýan dokma mata bilen ýönekeý nepisligi we wagt synagyna çydamlydygyny ynandyrýar.Egniňizden we bedeniňizdäki basyşy aýyrmak we doly dynç almaga mümkinçilik bermek üçin iki tarapdan egri goltuklar bilen geliň.

  Kosmos nahar oturgyjy D4

  TAIWANESE TEXTILE
  Dokma, açyk, poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiý bilen birleşdirilse-de, açyk meýdanda innowasiýa we hoşniýetli material boldy, biri-biri üçin ajaýyp ýoldaş.Highokary UV garşylygy, göz ýaşardyjylygy rahat we bahar goldawy bilen häsiýetlendirilýär.

  Kosmos nahar oturgyjy D2

  ACERI tygşytlaň we durnuklylygy ýokarlandyryň
  “Space” nahar oturgyjy, boş ýer tutman aňsatlyk bilen saklanyp we saklanyp bilner.Üstesine-de, durnuklylygy ýokarlandyrmak we ýeriň arasyndan çyzylmazlyk üçin oturgyç aýaklarynyň aşagyndaky süýşmeýän aýak gapaklary bilen geliň.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Kosmos dokma nahar oturgyjy

  Haryt görnüşi

  Dokma nahar toplumy

  Nahar oturgyjy

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,7 ~ 2,0 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Gurlan gurluş

  Tekstil

  • * Taýwan dokma (2 * 2 dokamak)
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar

   

  •  

  Kosmos dokma oturgyjy

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • * 2018-nji ýylda SGS synagyndan geçiň.

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  28 PCS / STK 1288 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Kosmos nahar toplumy S1
  Kosmos nahar toplumy S2

  “Space Textilene” nahar oturgyjynyň ekrany

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2018


 • Öňki:
 • Indiki: